Echtscheidingsspreekuur voor scholen

Spreekuur voor scholen

Wij bieden de mogelijkheid op uw school eenmaal per maand een echtscheidingsspreekuur te houden voor leerlingen en professionals (en ouders). Alsdan kunnen alle vragen/kwesties (strikt vertrouwelijk) omtrent scheidingen (juridisch, pedagogisch en emotioneel) gesteld c.q. behandeld worden en indien nodig kan individuele steun volgen.

Preventief!
Dit spreekuur heeft vooral een preventieve en de-escalerende werking. Vaak wordt de eerste onrust weggenomen. Soms is gewoon een luisterend oor op de juiste (professionele) wijze voldoende. Soms is doorpakken een vereiste. “En ik dan?” signaleert de problematiek voor u zodat adequaat hulp kan worden geboden.

Onze ervaring is dat het vaak helpt dat een ‘buitenstaander’ met expertise de kwestie aanpakt.