Hoe vertel je aan je kind dat je gaat scheiden?

Ouders komen bij een scheiding voor de moeilijke taak te staan dat zij hun kinderen moeten vertellen dat ze niet langer zullen samenwonen. Het is dan belangrijk dat hier zeer zorgvuldig mee om wordt gegaan. Maar wat kun je aan je kind(eren) vertellen? Wat juist niet? Waar moet je rekening mee houden, etc.

Ouders willen hun kinderen geen pijn of verdriet doen. Vaders en moeders weten dat de beslissing tot scheiden hiertoe zal leiden. En toch moeten ouders de slechte boodschap vertellen aan hun kinderen. Tijdens een scheiding is dit één van de vele moeilijke momenten. Emoties en spanningen zullen mogelijk nog hoger oplopen met de gevoelens en de reacties van de kinderen op de scheiding.

Kinderen zullen na het horen van de boodschap verdrietig en/of boos zijn. Ze zullen zich machteloos voelen. Ze zullen vragen hebben waarop je misschien nog geen antwoord hebt. De wijze waarop je de mededeling brengt is van groot belang voor het vervolg van de scheiding en hoe je kind hiermee omgaat. Met behulp van een ervaren bemiddelaar en/of KIES-coach kun je vooraf bespreken wat je gaat zeggen en hoe je het gaat zeggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van je kind en de situatie.

Hoe vertel je je kind dat jullie gaan scheiden?
Indien ouders kinderen informeren over de op handen zijnde (echt)scheiding, dan dient met een aantal belangrijke uitgangspunten rekening te worden gehouden:

* Het is het beste als beide ouders in staat zijn de kinderen de boodschap te brengen. Kinderen krijgen dan het gevoel dat beide ouders er achter staan. Kinderen letten er namelijk erg goed op of één van beide ouders niet wil of meer verdriet heeft dan de ander.

* Zorg dat je allebei zo ver bent dat niet één van de ouders de schuld krijgt van de echtscheiding. Maak elkaar niet zwart. Verbetering van overleg is dan vaak eerst geboden.

* Wees in je woorden helder en draai er niet om heen. Kinderen zijn er niet bij gebaat als de boodschap niet helder is. Zij dienen direct te weten waar zij aan toe zijn. Gebruik geen woorden zoals “het zou kunnen” of “misschien”.

* Vertel je kinderen wat scheiding met zich meebrengt: papa en mama wonen niet meer samen.

* Informeer je kinderen op niveau en passend bij hun leeftijd. Maak de boodschap visueel. Schrijf, teken, gebruik knuffeldieren of duplo, alles is mogelijk zolang het past bij het niveau en de leeftijd van het kind. Onze professionele echtscheidingsbemiddelaars en/of KIES coaches kunnen je daarmee helpen of materiaal aanreiken.

* Durf als ouder je emotie te tonen tijdens het gesprek. Vaak durven kinderen dat dan ook wat hen verder kan helpen. Maar ga niet uithuilen bij kinderen.

* Geef aan dat je allebei achter deze beslissing staat. En probeer kinderen niet téveel te beschermen.

* Geef naar je kinderen aan dat de liefde voor hen en het houden van niet verandert. De beslissing tot scheiden zorgt namelijk voor veel verwarring en vaak (verlatings)angst/gevoel van onveiligheid bij kinderen.

* Laat een kind nooit kiezen tussen papa of mama, maar laat ze weten dat jullie beiden er altijd voor hun zullen blijven.

* Geef duidelijk naar je kinderen aan dat het niet hun schuld is. Kinderen menen nogal eens dat dit het geval is. Zij kunnen daar (te) lang onder lijden.

* Kinderen willen en verdienen helderheid en duidelijkheid. Dit zorgt vaak voor de eerste rust. Zorg dat je deze kan geven op een aantal vlakken, waaronder: wie gaat waar wonen en wanneer zie je papa en mama.

* Ga als ouders niet uitgebreid in op de reden van de scheiding, maar wees daarin kort. Bijvoorbeeld: papa en mama hebben (te) veel ruzie.

* Geef naar je kinderen duidelijk aan dat zij niet hoeven te kiezen tussen vader en moeder. Zo wordt voorkomen dat zij in een loyaliteitsconflict raken.

* Geef naar je kinderen aan dat ze altijd met de ouders of met anderen (juffrouw, opa, vriendjes, etc.) over de scheiding mogen praten.

Vaak voelen ze al iets
Het is nog goed op te merken dat kinderen, hoe goed ouders dit ook verborgen (denken te) houden, vaak al lang op de hoogte zijn van spanningen binnen het huwelijk/de relatie. Met andere woorden: kinderen zijn vaak meer voorbereid op een eventuele scheiding dan de ouders weten. Daarnaast verdient het opmerking dat je kinderen niet altijd voor pijn en verdriet kunt behoeden. Want ook niet scheiden kan voor veel verdriet bij kinderen zorgen. Dit verdriet kan soms nog heviger zijn dan kinderen die wel een scheiding hebben meegemaakt.

Hulp nodig?
Heb jullie hulp nodig om de boodschap zo goed en passend mogelijk aan jullie kinderen te kunnen brengen, neem dat gerust contact met ons op. “En ik dan?” kan je hierbij helpen.