Mediation voor scholen

Bij “En ik dan?” zijn tevens gespecialiseerde mediators werkzaam. Zij zijn in staat geschillen tussen leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, ouders en leerkrachten, schoolleiders en ouders en ouders onderling te beslechten.

De juiste beleving
Snel, adequaat en met de juiste beleving reageren is de remedie. Indien een probleem zich aandient, op welk niveau dan ook, dan dient deze in een vroeg stadium gesignaleerd en onderkend te worden. Gebleken is dat een derde gespecialiseerde onafhankelijke partij dit traject het beste kan begeleiden. “En ik dan?” levert u gespecialiseerde mediators met juridische en pedagogische kennis en ervaring.