Informatiemiddag/avond:
ouders blijven, partners nemen afscheid

Kinderen laten op één dag een variété aan gedragingen zien. Soms zijn ze ineens druk, soms rustig. Soms presteren ze ineens slecht, soms juist heel goed. Binnen de groep kinderen die te maken hebben (gehad) met een scheiding, is een onderscheid te maken tussen een rustige en drukke groep. Juist deze rustige groep geeft zorgen. Maar hoe herken je dit en hoe ga je daarmee om? Het kind trekt zich terug, is stil en afwezig. Of juist erg prikkelbaar of overgevoelig (snel huilen). Wat heeft de scheiding tot gevolg per ontwikkelingsfase? Belangrijk is dat u als professional de signalen herkent en onderkent.

Leren signaleren
Wij helpen u graag bij het signaleren van deze symptomen en adviseren u hoe hiermee om te gaan. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat professionals, onder andere in het onderwijs, als gevolg van scheidingen en de problematiek daaromtrent aan meer stress onderhevig zijn. Vaak onbewust vraagt deze groep kinderen veel aandacht. Dit is goed, doch leidt deze extra energie nogal eens tot het geven van minder aandacht aan andere kinderen die ook deze behoefte hebben dan wel vloeien krachten weg bij deze professional.

Deze bijeenkomst sluit tevens goed aan bij de wetgeving rondom passend onderwijs. In het kader van deze wetgeving wordt van leerkrachten en schoolleiders verwacht dat zij hun deskundigheid verbeteren en zo nodig uitbreiden.