“En ik dan?” voor professionals

Als deskundige heeft u iedere dag te maken met gezinnen die te maken hebben met een scheiding dan wel gezinnen die een scheiding achter de rug hebben. Een scheiding heeft op het moment dat het zich voordoet, maar vaak ook jaren daarna, grote invloed op het uiteengevallen gezin en daarmee de ontwikkeling van de gezinsleden. Vele veranderingen treden op (een andere school, een verhuizing, samengestelde gezinnen, opvoeden na scheiden, enz.) waardoor vooral de kinderen kwetsbaar zijn. Nogal eens wordt hun ontwikkeling geremd.

Preventief
Scheidingen en het ontstaan van samengestelde gezinnen zijn aan de orde van de dag. U zult dat als professional kunnen bevestigen. Juist daarom hebben wij gemeend de belangen van de kinderen die hier mee te maken hebben duidelijker te profileren en hulp te bieden die direct én preventief is.

Samen scheiden
Het is in het belang van kinderen dat ouders, indien dat mogelijk is, samen scheiden. Dit houdt in dat ouders met behulp van een mediator/bemiddelaar in goed overleg afspraken maken over:

* de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
* de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders);
* de manier waarop ouders elkaar informeren over de ontwikkeling van hun kind;
* de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kind;
* hoe ouders met elkaar overleggen over belangrijke zaken die hun kind aangaan.
De afspraken worden vervolgens in een ouderschapsplan opgenomen.

Geen overbodige luxe
Kinderen hebben niet voor een scheiding gekozen, maar zij moeten wel een manier vinden om met de vele veranderingen om te kunnen gaan. Daarbij is begeleiding geen overbodige luxe, maar een must. Aandacht voor het kind, voor zijn gevoelens, zijn gedachten, zijn wensen en zijn problemen. Kinderen voelen zich door de begeleiding gehoord, ze hebben een “stem” gekregen in het scheidingsproces. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van begeleiding de communicatie tussen het kind en zijn ouders verbeterd. Ook begrijpen kinderen de scheiding beter en voelen ze zich fijner. Bij het kind én het gezin ontstaat rust. Rust thuis, rust op school, rust … 

Expertisecentrum
Scheiden onder 1 dak, dus inclusief begeleiding van het kind en ouders, is nu mogelijk. “Knegtmans Advocaten & Mediators” en “En ik dan?” huizen in 1 pand en bieden deze mogelijkheid. Een constante samenwerking in het belang van kinderen en ouders is aanwezig. Dit betekent dat ouders en hun kinderen daar op hun plek zijn voor alles wat met scheiden te maken heeft. Voor meer informatie over de wijze waarop wordt samengewerkt tijdens scheidingsmediation / begeleiding treft u aan op:
www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl

Mochten ouders elders in mediation zijn, dan is “En ik dan?” er ook voor hun kinderen. Jaren na een scheiding kunnen kinderen nog steeds problemen ervaren. Dit kan diverse oorzaken hebben. “En ik dan?” biedt begeleiding aan alle kinderen van gescheiden ouders ongeacht wanneer de scheiding heeft plaatsgevonden.

Wij helpen ook professionals en nemen complexe zaken over
Wij krijgen met regelmaat vragen en opdrachten vanuit verschillende disciplines en organisaties. Van eenvoudig tot zeer complex.
Zo zien scholen graag dat wij ouders coachen en bemiddelen en dat individuele begeleiding van kinderen op school volgt. Voor verschillende hulpverleningsinstanties maken wij uitgebreide zorgplannen (incl. thuisbegeleiding) en voeren die per gezin (inclusief stiefouders) uit. Wij helpen als er onenigheid is bij de uitvoering van contactregelingen, conflicten met de nieuwe partner, enz. Indien u gebruik wenst te maken van onze expertise, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.