Preventief

Ouderschapsplan: weet jij alles?
Als je kinderen hebt en gaat scheiden, dan zul je een ouderschapsplan maken. In dit plan staan allerlei afspraken over jullie kinderen aangaande de verzorging en opvoeding. Natuurlijk wil je voor je kind het allerbeste en zul je daar ook naar handelen. De vraag is echter of je kind alles vertelt over wat hij zou willen, hoe hij zich voelt of waar hij last van heeft. Een kind is loyaal naar jullie als ouders. Dat maakt dat kinderen het vaak moeilijk vinden om echt alles te kunnen zeggen.

“En ik dan?” zet het kind centraal en helpt jullie als ouder daarbij. Wij gaan, indien gewenst, met je kind in gesprek. Dit kan waar u wil 1 gesprek zijn, waarbij de praktijk laat zien dat een aantal momenten een duidelijk beeld geeft hoe het met jullie kind gaat en inhoudelijk kunnen coachen/begeleiden.

Cijferen zichzelf weg
Kinderen willen voor jou het beste en cijferen zichzelf daarbij vaak weg. In een aantal gesprekken / contactmomenten kan een vertrouwensband opgebouwd worden en is het mogelijk om dieper in te gaan op datgene wat bij je kind speelt. Kinderen hebben vaak de neiging om gevoelens weg te stoppen, te doen alsof ze er niet zijn, om geen pijn of verdriet te voelen en de teleurstelling te vergeten. Vaak leidt dit vroeg of laat tot problemen. Begeleiding tijdens de scheiding, indien mogelijk tegelijk met de echtscheidingsbemiddeling, heeft vaak de voorkeur.

Kies je voor onze unieke samenwerking, dan kunnen jullie ook kiezen voor optimale begeleiding, zowel voor u als ouder pedagogisch, juridisch en financieel en tegelijk, waar door u gewenst, krijgt jullie kind een centrale plaats die jullie en jullie kind in grote mate zal ervaren waardoor rust ontstaat en naar de toekomst gekeken kan worden. Wat u ook wenst, u krijgt totale zicht op hoe het met uw kind gaat tijdens dan wel na de scheiding.

Je kind beter begrijpen
Het is als ouder goed te weten hoe je kind de scheiding ervaart. Kinderen, zelfs hele jonge kinderen, kunnen heel goed aangeven wat ze voelen, wat ze denken, wat ze willen, wat ze hopen en waar ze last van hebben. Je zult je kind beter begrijpen en weten wat hij nodig heeft. Deze informatie kan mede worden gebruikt om een kwalitatief vol plan te stellen maken, passend bij alle gezinsleden.

Weer gewoon kind kan zijn
Doel van de begeleiding is het kind een stem te geven in het scheidingsproces, de schade van de scheiding zoveel mogelijk te beperken en er samen voor te zorgen dat jullie kind weer gewoon kind kan zijn en gelukkig kan opgroeien.