bar1

Kies

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. KIES is een preventief programma bedoeld voor alle kinderen waarvan de ouders aan het scheiden zijn of waarbij de scheiding al is afgerond. KIES is ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders. Kinderen gaan spelenderwijs in gesprek over de scheiding met de KIES coach.
KIES is in diverse vormen te volgen:

* KIES individuele begeleiding
* KIES Omgangsbegeleiding groep, voor kinderen waarvan de ouders nu aan het scheiden zijn of de scheiding onlangs is afgerond.
* KIES groep, voor kinderen waarvan de scheiding al langer geleden is
* KIES Gescheiden Opvoeden cursus, voor gescheiden ouders
* KIES Thema-bijeenkomsten: Samengesteld gezin

Bij “En ik dan?” werken ook KIES-gecertificeerde coaches.
Zie voor meer informatie over KIES: http://www.kiesvoorhetkind.nl.

Individuele begeleiding

Als ouders gaan scheiden, is het belangrijk dat het kind ook een stem krijgt in het scheidingsproces. Dit houdt in dat een kind mag zeggen wat hij denkt, wat hij wil, wat hij voelt, wat hij hoopt en waar hij last van heeft. Een KIES-coach gaat 4 x 1 uur met het kind in gesprek. Daarbij zijn de volgende 4 punten heel belangrijk:

o Het kind staat voorop. Dat wil zeggen, wij zijn er voor het kind! Natuurlijk helpen wij zijn ouders, maar kinderen zijn het allerbelangrijkste!
o Het kind is de baas. Dat wil zeggen, hij vertelt ons wat hij wil vertellen. Wil hij iets nog niet vertellen, dan doet hij dat niet. Misschien komt het later wel.
o Wij hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij niets van wat het kind ons vertelt aan zijn ouders/anderen mogen doorvertellen als hij dat niet wil. Hij mag na een gesprek of na een groep alles aan zijn ouders vertellen.
o Het kind kan geen fouten maken. Het maakt niet uit als hij een woord verkeerd schrijft, een antwoord op een vraag niet weet of moppert over zijn ouders. Alles mag, alles is goed. Niets is fout.

Na de 4 gesprekken volgt een evaluatiegesprek met de ouders waarbij zij adviezen krijgen die eventueel gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een passend ouderschapsplan. KIES-Individuele begeleiding is voor kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar. Ongeacht of ouders nu aan het scheiden zijn, de scheiding net afgerond is of de scheiding al langer geleden is.
“En ik dan?” biedt ook begeleiding aan kinderen waarvan ouders elders (dus niet bij Knegtmans Advocaten & Mediators) in mediation zijn.

Kind en jongere begeleiding

Als ouders gaan scheiden, is het zeer belangrijk dat de juiste aandacht volgt voor het kind/de jongere. KIES-Omgangsbegeleiding is een praat- en spelgroep voor kinderen/jongeren waarvan de ouders nu aan het scheiden zijn of de scheiding net afgerond hebben. Deze groep is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De groep komt 4 x 1 uur bij elkaar. In deze bijeenkomsten wordt samen met de KIES-coach de scheiding centraal gezet. Kinderen ervaren het lotgenotencontact als zeer prettig. Alles mag gezegd worden, niets is raar. Onderwerpen zijn:
* Herinner je je het moment nog dat je ouders jou vertelden dat ze gingen scheiden?
* Wat is er na dat moment veranderd?
* Hoe gaan je ouders nu met elkaar om?
* Woon je al in 2 huizen? Zo ja, hoe is dat voor jou?
* Welke afspraken moeten je ouders maken zodat het voor jou fijner wordt?
* Etc.
Na de 4 bijeenkomsten volgt een evaluatiegesprek met beide ouders waarbij ouders adviezen krijgen die eventueel gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een passend ouderschapsplan.

KIES groep

Een KIES-groep is voor kinderen/jongeren waarvan de scheiding al langer geleden is. Deze groep is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In 8 bijeenkomsten van 1 uur praten kinderen/jongeren over de scheiding en gaan zij spelenderwijs te werk. Kinderen mogen zeggen wat ze denken, wat ze willen, wat ze voelen, wat ze hopen en waar ze last van hebben. De volgende onderwerpen komen aan bod:

* de scheiding, hoe is die verlopen?
* hoe gaat het nu met jou?
* wat is er veranderd?
* wat zijn de leuke kanten van een scheiding?
* wat zijn de minder leuke kanten van een scheiding?
* hebben je ouders nieuwe partners?
* kun je met je ouders over de scheiding praten?
Indien gewenst is het mogelijk om een KIES-groep op school (basis-/middelbare school of speciaal onderwijs) te laten plaatsvinden. Hierbij kunnen vele kinderen de aandacht/begeleiding krijgen waar ze recht op hebben. Wilt u meer weten, wij informeren u graag.

Gescheiden opvoeden

KIES Gescheiden Opvoeden is speciaal ontwikkeld voor gescheiden ouders. KIES Gescheiden Opvoeden bestaat uit een gespreksgroep en een cursus. De gespreksgroep bestaat uit 3 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt o.a. gesproken over eigen ervaringen, vragen en zorgen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarbij o.a. gesproken wordt over eigen ervaringen, vragen en zorgen. Daarnaast krijgen ouders informatie over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, samen als ouders kunnen opvoeden en als ouders met elkaar kunnen communiceren. U krijgt ruim voldoende handvatten en adviezen om met zelfvertrouwen te handelen.

Samengesteld gezin

Na een scheiding gaat het leven verder. Ouders krijgen nieuwe partners, gaan samenwonen en vormen een nieuw (samengesteld) gezin. Een samengesteld gezin is niet te vergelijken met een gewoon gezin. Hoe zeer men ook zijn best doet, een samengesteld gezin heeft een eigen dynamiek. Het oude vertrouwde moet los gelaten worden en er moet een nieuwe en andere manier gezocht worden om met elkaar verder te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de samengestelde gezinnen het niet redt. Dit betekent dat vele kinderen met een 2e scheiding te maken krijgen. Door middel van KIES Thema bijeenkomsten geeft “En ik dan?” aandacht aan de complexiteit van het Samengesteld Gezin.

Stiefplan

Als ouders gaan scheiden moeten zij een ouderschapsplan opstellen. Als ouders later een nieuw (samengesteld) gezin willen gaan vormen is het mogelijk om een stiefplan op te stellen. “En ik dan?” biedt ouders de mogelijkheid om samen met een stiefplan-coach basisafspraken te maken over het nieuwe gezin. Met een stiefplan vergroten ouders de kans dat hun nieuwe gezin wél gaat slagen. Voor meer informatie zie ook http://www.stiefplan.nl.

Voor meer informatie over de KIES Thema bijeenkomsten en informatieavonden voor ouders verwijzen wij u naar onze agenda.